ࡱ> Root EntryRoot Entrymn%FileHeaderDocInfogBodyText p"" !"#$%HwpSummaryInformation.^PrvImage gPrvTextDocOptions FnFnScripts FnmnJScriptVersion DefaultJScript_LinkDoc !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdefhijklmnopqrstuvwxyz{|}~ < xmx YX Y% " Y ǝ X HŴ > <> \ |ǀY Yt pYǝ D ȜX Y (Y h) @ h 0| 13.5.1.0 m Y (D-2) Y (D-4-1) x XǩD ­XՔ DŘ@ t Y (Y%) ǝX LD L$ ܴȲ (, x D ­XՔ ֬@ t T X )<\ Ux). 1. : 4 21m m m ٳ m Y Y (Y%) ݴ\ <\ m Y (D-2), Y(D-4-1) x Xǩ ­D XՔ ; , m t|ij m Y Y (Y%)D ݴ\ Ŕ UxD JDij ( (Yǝ ¬ Ȝ\ L) <><<4 m >><> <><> <m, Dլ@, xij$D, )|p, Ҩ, , m, ӤФ, ¬t, xij, ȹ, $, tǀ, ƈɠФ, tΐPפ, t0ɤ, l|tǘ, tɬD, , tɸ, ( 21m) > 2. Y (Y%) ǝX : DŘ `$,a$,b$ | `$ DӤ (Apostille) UxD @ Y (Y%) ǝX a$ YP X\ mX \mƬ \ YP m ƬUxD @ Y% ǝX b$ mP!ǀ Y%$ Yxǝ<0 Y%$ Y xǝ (m Y%$ Y ݴ \h) <><<ȩ >><> <><> <. mxt m Y (Y%)| ݴ\ : Apostille Ux, m Ȭ \m ƬUx \mȬ m X ƬUx Ȝ . mxt m Y (Y%)| ݴ\ : mP!ǀ Y%$ Yxǝ<0 xǝ Ȝ> <3. >GIF89aɻxxxkkk]]]PPPCCC555((( d`LH00`Hذ̘`H0|pdXL@`0H `H0`dHL`H0xp`XH@0d LȰ``HH00dLؘȀ`H0xp`XH@d0L `H0d`LH`H0|pdXL@0`$H`dHL00`HذȘdL0xp`XH@0` HdH0ȳ``HHdL0xp`XH@`0H Ը̰ĠऀؘpȈXxHp@h@d8`8X0xT0pH dxddxd`d`p`|``x`p``x`!, H*\ȰÇ#JHŋ3jȱǏ CIɓ(S\ɲ˗0cʜI͛8sɳϟ@ JѣH*]ʴӧPJJիXjʵׯ`ÊKYҪ]˶۷pʝKݻlIP߿ LÈ+ @ǐ#K<Ƚ3ke;M琡=U75㴌`Nׅή uثۮ1bݴo Wn&yrWg-90mG=wۇ?A~>~Wtݷׅ^vH M^E(a-hg\i$h"c#⊚=,()h׎pvA(<}"Gq!E*^Da !6Q>l",gIKZ%n^+%:I4kڡԗ̮hJ1?B.d$Q?\"2Me,IWf2ӫ(3gIZ2EK[ŗ>GE_3D&WRdFBH0}"aȜu@%%ϊ83 x?5{-t('}p[*U|TK{=[͋dRG S`ԗm4ԡ:҅c]ZӚ@-V/as$6ӡ,bUuq ğ_ [-U9 ]2THF)[kŻr"H1Ұܲqm-*6ⶸH)FhZ4>,*Ef+\{.͈iE?z.c>MJ zћVHr/b ͯ~L뷽) }`/3* } x0Epg\85-c!c8V'$NdQ6rxU&ܕiLd"wF󏵜-9N}7Z2W(r5`ǹH374_0s+NF;z͇eMJ[1N{zъEL5g)OVF#\^SOʱ4r^򌗬 cث}9XϦ2żXҟsYb?VUlS9ʳ?gzׁu g?oYw9('Kԟ^[,Mp4^!^FRd3>BG'Xۑ&hJSCQW|#X8Q f-C3o(\%SMnt!J^xa7?͵ jU}+G[Iy]"_dy[Q[諍,C9s2ݝ,'耾3M!*%IN03%⑿'ﴸwlaPa|s %^p臈 &Q;뒓Â> QWODmNBsgy|Qw8wL.ѷ~ǧ78Ey8'7$x(7+Ew1'i5U tmA64(ZG̥J XFx(eCpL؄(xeږkEj'bc&gζ6nxg超cvcjbeXj6l&mJvfu9fbiDSb]Hkekr؆Xk$vdFhHi6n<bV`Ngo6hd/_x!$o6kcXdo&B8mb(fmnXo`cyev6mθȌvoX$jjg4_hxouH`ifx_k|l6SggFnCȅxHkX:\jl`FGFllxhb&هzjxpQYȐiȆW&kxXV|ٔ_8b)MTiI)n Y;XHUi35V((aYiiR e&`emIiQ\e ˵y6T<ؘ=蘐iÇSauEٙzuIO8 0y11yb$)17o8 ''''B(&9|(rP}"(ٝy$y虞깞ٞ9Yyٟ:Zz ڠ0;`a``a`0x ,8 H  \ |ǀY Yt pYǝ D ȜX Y admin2013D 5 16| | $ 1:22:14@8, 5, 8, 1370 WIN32LEWindows_7@P^Q@"@WkA};3I)mŃBA BA7mM[z@P)I{.Section0z͏Mfl&A7|{77;ylz%Il;c2k2c]ss2f_Í)E w;,V[x'XSaW 2!Y rP$,|\o|`93AL`WRBHuew A2eHd|,Z㳽V9.6]*dd]UZ2oR8a* 9\9\,H[]&~p3bSpcEq4KJb[꿧 jX)KP㷎{sW: g':\m1.H5Gc9!̨9@AGCYVV-5H*j[@]m]HUN0>'&B$XbbHc0CuDUБG`T0Nu,whDb뉯5QH@_Ծj5rI-aIM6:Gm 6is "-(w rm _!KjKjKjD+Bbja)zkLEgVjx(޾v[`Լ^f/o /\TM f!z>ԞEHdY[HS[N'R q>fp P$m63~MPփ)O6uGuAP:7&D[0P 22#-3$z&oЉV U1dzǛ!ӿ2nÄKl$1'ܕL#)%MsbcFYT1csH6O'Y(e,jhEp 7 *ms>A~o?oBo ;.n $~`’|l58gejfrbl~6V\S#(h % 4WiWb=rn+)֓Omcֻ/*K80;P'IU<~޾5a`w^PJWX4Lm8n&`zy ln=+W/=[K#Uʔ5)cmIG*;XOGq*a+m8;E N.O-Δ2Ʊ}ԬՋG^ f;7$ϥZ44bS\(Xs$Ҳ|J2(UH.g如Ooj+HWP Document Fileu@DO 6C,H,#GB!k0~ 6*7=M*Z:ҙ#?*?ӿT@Y~X+mj3'm[v|:j)%C$Mϼ5#cd߈X b$ mP!ǀ Y%$ Yxǝ<0 Y%$ Y xǝ (m Y%$ Y ݴ \h) <><<ȩ >><> <><> <. mxt m Y (Y%)| ݴ\ : Apostille Ux, m Ȭ \m ƬUx \mȬ m X ƬUx Ȝ . mxt m Y (Y%)| ݴ\ : mP!ǀ Y%$ Yxǝ<0 xǝ Ȝ> <3. >VolSU? +620::8Š,JlnaLf XB5lծ%]]ZHav8 1}mW*&{s޻=s~P"viE boe(Wp))̆$9Dw"ZaDC `Ow} QcvZq00,2Щ$vYiu(.=b omH֤'E ))J}嗒>5U ] :'Ҫ K㒊tkDq .NW w&%[qԖX3&jF?҆c2TOeh{=m6.d*Xmvt&v ;Y@zU~HUx$F- &'9>tG$Bf;mܒ|giT-cj>lԕԟ~o*#dKKY,###^fΑUYѦP<.X/]I5M, ?M0KӇȸ͌iˊT@>u-Àh[ׅ`( ׉+SʸdXp[b.\tWԠ32c1P d7S mDR/z SMUd( 7H]nyB y2К8:"ø 9Bui<8J)L)HI{Pፆ[4ŀ#Й}D4w4jR/@֎76`ۀ]o_ #}Ttʀx1)t4Δ`)[J.!G'2 cdPTPJˤА'3kry孻yh؉> Ng;}z L* W\% ¢eR!0Tj+Y* *,ؓ2sM)))#:ߑQ69Z{v6 Ӭ.g|}! ]Cs)޳qv6}:~:4ȥy%Өiz4GoOd0v2`v]z">9U!o4=/^a *|bX@#Do LҧAk8>V0ssǰWA̒ i@t<7K_+mj`13cb20 ̯H+`Df)Υ;ܡOn? %4̫Z56A/NٺFLn;SL]blOf|!D*;1#؝;|?LO5R2q==|ę8u]teo؛~5)L"I\kxM6F7[eЗ.sxe}Θ&=Qf\ `7 (B1w{ANbWh֨+k z[+Of~37nƿs3!p<<6G HvaiP% hG8- +lt27'YY ȭZpEeW&ຐ5sWu^>ݍ6).f^t {w EEspK ܕr`~3N=lVrߡ ];\9כ}3B&gnQOZQ-U)j+X\=o*ή%>nSu숚,׃rRNmDM 8<guUzƇgu3k-eܜpi N-Wg94rtSN!zm9˵_J,4:MY4-EQ4JuWNm <oFn( !D"[W lPQ~lX؟llPw0{Og)z囨ףa Zfhmh;0JOJ)dFDh*l51Q0t\^CV; #p:(Yv@ѕ{0mE'tsya@_`c!%Z6YB.([h oI*=N |j?WOlUOHYve(pht q7 *D5MjIlSgIgg7)dQz؃DL8}03펉v2}3}W~`ϧ9?u =zpЏm!=~\((0ѯٜѯyU;tUo|ӨkmS-⁐aE?ޯN?tVy- jGJw-eb5{r03gT0'?QX8r!?y ݢ \%TAg6Բ[Y{6RfknA>+F\ 7DŘ1ggFπb\0[$>-Xgat6l=6^ZkmZ)Yk&: ʮ* U&Tcs2zķֈw 7S%ոjFۏϾjS,ג^~RVqAݷ3BfE!gV)e`ʽ80FedWDUx@ϒ-n/I5_Q]' WjȲ Lg1uY0yOw¯zR99vFmjj 9Zu'Nj_i+("$ݲTWA*:h8jpV`bل狢5uEc2?xѺc_ȍ~qFٲrc}; r\o@ƺX]jg>-hS`P`UW`r\˞kd*0l "ưF!ʝC2[*N=:d. E="@ Ī@Ģ@<@*Vsp,D1840*AJAg @W^]˰y +=Q]q Ƚ ܫNv0 nh> 8<&& E%:1